Szolgáltatásaink

Társaságunk tevékenysége alapvetően olyan szerződésen alapuló számviteli (könyvviteli) szolgáltatás nyújtása, amely a megbízói igénynek megfelelően kiterjed az alábbi részterületek mindegyikére (komplex szolgáltatás) vagy azok bármelyikére:

  • A Számviteli Törvényben meghatározott szabályzatok készítése
  • Főkönyvi könyvelés és analitikus nyilvántartás vezetése, egyeztetése
  • Havi, negyedéves, éves adó és járulék bevallások határidőre történő elkészítése és továbbítása a hatóságok részére elektronikusan meghatalmazással
  • Teljeskörű bér-, TB ügyintézés, nyilvántartások, kimutatások, igazolások készítése
  • Hatóság előtti képviselet
  • Pénzügyi-, gazdasági, tanácsadás
  • Adó-, és ügyviteli tanácsadás
  • Ügyvédi és könyvvizsgálói kapcsolatok

Könyvvezetés

A könyvvezetés a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény meghatározása szerint az a tevékenység, amelynek keretében a gazdálkodó a tevékenysége során előforduló, a vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére kiható gazdasági eseményekről a számviteli törvényben rögzített szabályok szerint, folyamatosan nyilvántartást vezet, és azt az üzleti év végével lezárja.


A könyvvezetés - legyen az egyszeres vagy kettős - keretébe tartozik lényegében
- a számviteli politika, a számlarend és más számviteli szabályzatok összeállítása, karbantartása,
- a könyvviteli elszámolás elvégzése (a gazdasági események rögzítése),
- a kapcsolódó analitikus nyilvántartások vezetése,
- az adóbevallások elkészítése és megküldése a hatóságok felé,
- a gazdálkodási formának megfelelő mérlegbeszámoló összeállítása és annak adatainak elemzése.

Ennek során - alapszolgáltatásként - könyvvezetés alapjául bizonylatokat átvesszük - megfelelő iktatás mellett - a megbízó telephelyén vagy irodánkban, majd rögzítjük - szükség, illetve előírás szerint pénztárbizonylatok előállításával - azokat a számítógépes könyvviteli nyilvántartásokban, s a rögzítés tényét - a dátum és az egyéb könyvelési hivatkozások feltüntetésével - magukon a bizonylatokon is igazoljuk.

A megbízóra vonatkozó gyakorisággal (havonta, negyedévente vagy évente) elkészítésre kerülnek egyúttal az ÁFA- pozíciót alátámasztó analitikus kimutatások, határidőre magát az ÁFA-bevallás, melyek benyújtásra is kerülnek az állami adóhatósághoz. (Ugyanez vonatkozik a más jogszabályokban előírt bevallások (pl. bevallás az államháztartással szembeni kötelezettségekről és támogatási igényekről, bevallás a társasági és az osztalékadóról, helyi iparu^zési bevallás), kötelező statisztikai adatszolgáltatások - és az azokat alátámasztó analitikus nyilvántartás - elkészítésére és benyújtására is.)

Az ügyelek - a szerződésben rögzített módon - tájékoztatást kapnak legkésőbb a bevallások benyújtását megelőző 2. napon az őket érintő fizetési/visszaigénylési kötelezettség összegéről.

Természetesen a könyvelési szolgáltatás része az állami és egyéb hatóságok felé történő képviselet is, amennyiben a hatóságok kezdeményezik az egyeztetést, ellenőrzést vagy bármilyen egyéb eljárást.

Alapesetben - az adók és a járulékok bevallását alátámasztó analitikus nyilvántartások mellett - vezetésre kerül


- a megbízói adatszolgáltatáson alapuló szigorú számadású nyomtatványok,
- a vevők és szállítók,
- az immateriális javak és tárgyi eszközök, valamint
- a befektetett pénzügyi eszközök és az eladási célú értékpapírok
nyilvántartása is.

Bérszámfejtés és kapcsolódó társadalombiztosítási ügyintézés

Társadalombiztosítási kifizetőhellyel nem rendelkező megbízóink és munkavállalóik részére - igény szerint - eseti vagy rendszeres bérszámfejtést, magánnyugdíjpénztári és társadalombiztosítási ügyintézést, adó (pl. SZJA-bevallás, megbízói igazolások kiállítása) és NYENYI adatszolgáltatást egyaránt vállaljuk.

Biztosítjuk az bérügyviteli tevékenység hosszú távú ellátásához szükséges valamennyi feltételt, azaz a képzett szakembert, a számítógépet és a bérszámfejtő programot, valamint a kellékeket, a papírt, a postadíjakat, az irodai helyiséget.  Így a bérszámfejtés kihelyezésével a megbízók költséget, eszközt, munkaerőt takaríthatnak meg, a jó teljesítésért pedig a cégünk vállalja az erkölcsi és az anyagi felelősséget.

Munkatársaink szoros kapcsolatot tartanak az ügyfelekkel, igény szerint személyes konzultációval segítik Önöket.

Adó- és ügyviteli tanácsadás

Fontosnak tartjuk ügyfeleink folyamatos tájékoztatását ' személyre szabottan ' a gyakori adójogszabályi változásokról, kihangsúlyozva a vállalkozásukat érintő pozitív , vagy negatív hatásait. Ha szükséges (A Hegy megy Mohamedhez  elv alapján) cégünk a legjobb szakértők bevonásával ingyenes szolgáltatásként előadást szervez, az általunk könyvelt vállalkozóknak, az elsődlegesen Őket érintő teendőkről  ( pl.: ÁFA törvény változásról-fordított adózás, számlázás, stb-, ami nálunk könyvelőknél ' csak ' 1 hónap múlva     észlelehető, vagy a GT módosítást követő kötelezettségről, vagy ésszerű változtatásról- ügyvezető jogállása, tag mellékszolgáltatása, osztalékelőleg társasági szerződésben történő rögzítése, stb )

Ezen felül díjazásunk havi 1 óra konzultációs lehetőséget is biztosít, a legális adómérséklés meghatározáshoz, a legoptimálisabb  üzletvitel megszervezéséhez.

Telefonos ügyfélkapcsolatunk reggel 8-24 óráig működik.

Konzultációk mellett igénybe vehető - kiegészítő - ügyviteli tanácsadó szolgáltatásunk is, amellyel elsősorban

- egyfelől cégalapítást, átalakulást vagy végelszámolást tervezők,
- másfelől ügyviteli folyamataikat számítástechnikai útra terelni szándékozók
rendelkezésére állunk, teljeskörű jogi, adminisztrációs, hardveres és szoftveres támogatással (ügyintézéssel).